Clientenraad Thuiszorg

Thuiszorg bureau Nederland heeft conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een clientenraad in het leven geroepen. De leden van deze raad geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directie. De clientenraadvergaderingen worden met regelmaat ingepland en bezocht door de managers en directieleden. De cliëntenraad vertegenwoordigt de behoeftes, wensen en ideeën van de cliënt en volgt het beleid van Thuiszorg bureau Nederland.

De huidige cliëntenraad van Thuiszorg bureau Nederland is een afspiegeling van de samenleving en van onze cliënten. Elk kwartaal komt de cliëntenraad bijeen en wordt aan de hand van een agenda punten besproken. De secretaresse van de organisatie maakt notulen van de besproken onderwerpen. Beide partijen hebben wederzijds respect voor elkaar en hechten waarden aan elkaars inbreng.

Wilt u meer informatie over onze cliëntenraad? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 070 221 07 30