Financiering van zorg

Sinds 2015 is de ondersteuning en langdurige zorg anders georganiseerd. De AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) is per 1 januari komen te vervallen en overgegaan in de Zvw (Zorgverzekeringswet), Wlz (Wet langdurige zorg) en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Thuiszorg wordt alleen nog vergoed door de gemeente (Wmo) of uw zorgverzekeraar.

Thuiszorg bureau Nederland levert met onmiddelijke ingang de zorg en handelt de financien af met de gemeente of zorgverzekeraar. Dat betekent dat u zelf niets hoeft aan te vragen bij de gemeente of zorgverzekeraar. Thuiszorg bureau Nederland helpt u met het aanvragen van een indicatie, indien nodig.

Eigen bijdrage
In sommige gevallen betaalt u een eigen bijdrage. Dit bedrag is afhankelijk van uw inkome en het aantal uren van de gelever de zorg. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage. Voor meer informatie kunt u terecht op hun website: www.hetCAK.nl

Voor het ontvangen van verpleging of verzorging hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Deze vorm van zorg valt sinds januari 2015 onder de zorgverzekering.