Gezinsbegeleiding

Bij gezinsbegeleiding is er sprake van een gezinsgerichte benadering. Het opgroeien van een kind in een veilige omgeving staat hierin centraal. Wij richten ons op het opbouwen van een vertrouwensband tussen ouder en kind, hervinden van de kracht van ouder, begrip van de culturele achtergrond van het gezin, het vinden van een balans tussen de culturele achtergrond van het gezin en de Nederlandse cultuur en het bieden van laagdrempelige hulp om zorgen in de toekomst te voorkomen.

Wat biedt Thuiszorgbureau Nederland nog meer:

 • Het aanleren van de basisopvoedvaardigheden;
 • Omgangsproblemen in het gezin in kaart brengen en bewerken;
 • Het signaleren van de sterke- en zorgpunten in het gezin;
 • Het hervinden van de kracht van ouders, waardoor zij zekerder staan in de opvoeding;
 • Het aanleren van pedagogische vaardigheden, zoals grenzen stellen;
 • Samen met het gezin steun vanuit de omgeving organiseren.
 • Het creëren van een veilige, vertrouwde, fijne en positieve omgeving.

Opvoedondersteuning
Thuiszorgbureau Nederland biedt laagdrempelige opvoedondersteuning waarin wij samen met het gezin en/of jeugdige de hulpvraag verduidelijken en realistische doelen stellen. Aan de doelen wordt gewerkt en tijdens het begeleidingstraject geëvalueerd.

De opvoedondersteuning is gericht op ouders die vragen en/of zorgen hebben over de opvoeding van hun kind. Enkele voorbeelden van vragen van ouders

 • Hoe kan ik het thuis weer wat gezelliger maken?
 • Er is veel strijd tussen broertjes en zusjes, hoe los ik dit op?
 • Hoe kan ik mijn kind stimuleren om naar school te gaan?
 • Hoe kan ik mijn kind helpen om zindelijk te worden?
 • Hoe maak ik mijn kind zelfstandiger?
 • Hoe blijf ik duidelijk en consequent, terwijl mijn partner een andere opvoedingsstijl hanteert?

Wij kijken samen met ouders en kinderen naar de gezinssituatie en komen samen met het gezin tot een oplossing. Ook zullen wij met uw toestemming contact leggen met school en eventueel andere professionele betrokkenen om de ontwikkeling van uw kind en gezinssituatie te monitoren. Het is een nauwe samenwerking waarin een methode wordt gekozen die aansluit bij de behoeftes van het gezin en/of jeugdige. Er is dan ook geen vaststaand traject. Dit om de kans van slagen te vergroten.

<< Mijn kind houdt zich niet aan de regels thuis en op school. Hij luistert niet naar mij! >>

<< Mijn kind houdt zich niet aan de regels thuis en op school. Hij luistert niet naar mij! >>

Direct aanmelden
Gezinsbegeleiding of opvoedondersteuning nodig? Onze medewerkers staan graag voor u klaar indien u hulp nodig heeft met de aanvraag. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het telefoonnummer 070 221 07 30