Wat te doen bij een klacht?

Klachten kunnen bij een medewerker, de leidinggevende, de directie of de onafhankelijke klachtenfunctionaris terechtkomen. U kunt uw klacht altijd voorleggen aan onze onafhankelijke klachtenfunctionaris indien het via de andere wegen niet lukt. De onafhankelijke klachtenfunctionaris is objectief en kan u informeren over de klachtenafhandeling binnen onze organisatie. De klachtenfunctionaris zal de klacht in ontvangst nemen en de procedure bewaken. U kunt de klachtenfunctionaris zowel schriftelijk als telefonisch bereiken voor advies. Indien u de klacht bij de klachtenfunctionaris wilt indienen, dan dient dit schriftelijk of via e-mail te gebeuren.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris: S. Eisden.
Emailadres: info@thuiszorgbureaunederland.nl

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 op 070 221 07 30.

Of schriftelijk via:

T.a.v. de klachtenfunctionaris
Rijswijkseweg 60
2516 EH Den Haag

Indien wij de klacht niet in onderling overleg kunnen oplossen binnen een termijn van 6 weken (indien nodig 4 weken verlenging), dan kunt u besluiten de klacht in te dienen bij De Geschillencommissie. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Deze geschillencommissie is onafhankelijk, deskundig, onpartijdig en bestaat uit (zorg)professionals die niet werkzaam zijn bij Thuiszorg Bureau Nederland. U dient uw klacht eerst schriftelijk bij ons in te dienen, alvorens u deze indient bij De Geschillencommissie.

U kunt uw klacht digitaal indienen bij De Geschillencommissie via de volgende link.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Bij vragen over het indienen van een klacht, kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via het telefoonnummer: 070 221 07 30.