Hoe werkt palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is vooral in de laatste maanden van het leven zeer waardevol voor u. Niet de bestrijding van de ziekte staat centraal, maar een goede afronding van uw leven. De zorg richt zich op de bestrijding van nare ziekteverschijnselen, zoals pijn, jeuk of benauwdheid. Er is ook hulp bij niet-lichamelijke problemen, zoals angst of depressie. De verpleegkundige kan emotionele steun bieden aan u en uw naasten bieden, en mantelzorgers ontlasten.

Van de huisarts krijgt u een PTZ Verklaring, waarmee meteen gestart kan worden met palliatieve zorg. Thuiszorg Bureau Nederland hanteert geen wachtlijsten. Na de inschrijving stelt de Wijkverpleegkundige Palliatieve Zorg samen met u en uw naasten een zorgleefplan op. Hierin staat welke zorg wordt geleverd en op welke zorgmomenten. Dat kan ook nachtzorg en zelfs 24 uurszorg zijn.

Palliatieve zorg kan bestaan uit nachtzorg en 24 uur zorg, waaronder:

  • Persoonlijke verzorging en verpleging
  • Toezicht houden
  • Ingrijpen bij psychische en sociale problemen
  • Aandacht voor zingeving en spiritualiteit
  • Ondersteuning bij het afronden van het leven en bij het afscheid nemen
  • Het ondersteunen van naasten m.b.t. de zorg en bij de rouwverwerking
  • Hulpmiddelen om de levenskwaliteit te verbeteren (bijv. een speciaal matras of ziekenhuisbed)
  • Door dit formulier te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacyverklaring.