Visie

Thuiszorg Bureau Nederland B.V. waarborgt een hoge mate van betrokkenheid en persoonlijke aandacht voor de cliënten. Thuiszorg Bureau Nederland is een platte organisatie, waarbij communicatie centraal staat en waarbij elke medewerker bewust is van zijn/haar bijdrage binnen het team. Door te investeren in de scholing van onze medewerkers, hun (sociale) inbreng en de zorgvoorzieningen, wordt de kwaliteit van de zorg continue verbeterd en gewaarborgd.

Missie

Thuiszorg Bureau Nederland B.V. levert kwalitatief hoogwaardige en laagdrempelige zorg door kleinschalige gespecialiseerde zorgteams in te zetten. Wij streven er naar om cliënten te ondersteunen om zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk in de eigen woonomgeving te kunnen blijven wonen. Hierbij behoudt de cliënt zijn/haar levensstijl en wordt de cliënt gestimuleerd om te participeren in de samenleving en het (bestaande) sociale netwerk.